ANVÄNDARVILLKOR

 GENERELLT

Kontorsadress:
Oriqo B.V. 
Vleugelboot 4B
3991CL Houten
Nederländerna

Skatt NL816197416.B01
Handelskammare 32117080
Telefon  +46 (0)108 - 84 88 34

Denna webbplats drivs av tvvaggfaste.se. Termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” på webbplatsen hänvisar till tvvaggfaste.se. tvvaggfaste.se erbjuder dig som användare denna webbplats, inklusive all tillgänglig information, verktyg och tjänster, förutsatt att du accepterar alla villkor, förutsättningar, policyer och underrättande som anges här.

 När du besöker vår webbplats och/eller köper något av oss, deltar du i vår ”Service” och samtycker till att du är bunden av följande villkor (”Användarvillkor”, ”Villkor”), inklusive ytterligare villkor och policyer som denna webbplats hänvisar till och/eller hyperlänkar som finns tillgänglig här. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive och utan begränsning för användare som tittar, säljer, köper privat eller som företag och/eller bidrar till platsens innehåll.

 Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att tillgå eller använda en del av webbplatsen samtycker du till att du är bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte använda webbplatsen eller platsens tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande, begränsar acceptansen sig uttryckligen till dessa användarvillkor.

 Alla nya funktioner eller verktyg som läggs ut i den aktuella butiken omfattas också av dessa användarvillkor. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta alla delar av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att med jämna mellanrum kontrollera om det finns ändringar på denna sida. Du godkänner dessa ändringar om du fortsätter använda eller tillgå webbplatsen efter att de har publicerats.

 Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.


AVSNITT 1 ‒ VILLKOR FÖR NÄTBUTIKEN

 Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är myndig i ditt land eller den provins där du är bosatt, eller att du är myndig i ditt land eller den provins där du är bosatt och samtycker till att dina omyndiga anhöriga får använda den här webbplatsen.

 Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får heller inte bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar) när du använder vår Tjänst.

 Du får inte överföra maskar, virus eller någon slags destruktiv kod.

 Brott mot eller överträdelse av någon av villkoren resulterar i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

 AVSNITT 2 ‒ ALLMÄNNA VILLKOR

 Vi förbehåller oss rätten att neka personer tillgång till vår tjänst av vilken som helst orsak och när som helst.

 Du har förstått att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan vidarebefordras okrypterat och att detta innefattar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för integration och anpassning till tekniska krav på anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid nätverksöverföring.

 Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan vårt uttryckliga och skriftliga medgivande.

 Rubrikerna i detta avtal används endast för att skapa tydlighet och begränsar inte och påverkar inte dessa villkor på annat sätt.


AVSNITT 3 ‒ INFORMATIONENS EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDLIGHET

 Vi ansvarar inte för att information som görs tillgänglig på denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och användare bör inte förlita sig på eller använda denna som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillförlit till materialet på denna webbplats är på egen risk.

 Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att kontrollera om det finns ändringar på vår webbplats.

 

 AVSNITT 4 ‒ ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA

 Vi kan ändra våra produktpriser utan föregående underrättelse.

 Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll av denna) när som helst utan föregående underrättelse.

 Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändring, eller blockering eller upphörande av tjänsten.

 AVSNITT 5 ‒ PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

 Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

 Vi har gjort vårt yttersta för att visa färgerna och bilderna på våra produkter så exakt som möjligt och motsvarande de som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms färgvisning är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till personer, en geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Vi kan ändra alla beskrivningar av produkter eller produktpriser när som helst utan föregående underrättning och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst låta vilken produkt som helst utgå. Alla erbjudanden på produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där dessa är förbjudna.

 Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig uppfyller dina förväntningar, eller att vi korrigerar eventuella fel på tjänsten.

 AVSNITT 6 ‒ FAKTURERINGEN OCH KONTOINFORMATIONENS RIKTIGHET

 Vi förbehåller oss rätten att vägra leverera beställningar som du lägger hos oss. Vi kan efter eget gottfinnande begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som du angav vid beställning. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår bedömning verkar ha placerats av återförsäljare eller distributörer.

 Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

 För mer information, se vår returpolicy.

 VSNITT 7 ‒ VALFRIA VERKTYG

 Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har inputsmöjlighet eller kontroll över.

Du godkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg ”som de är” och ”som de finns tillgängliga” utan några garantier eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi har inget ansvar gällande eller relaterande till din användning av verktyg från tredje part.

 

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du känner till och godkänner villkoren gällande verktyg som tillhandahålls av relevant(a) tredjepartsleverantör(er).

 

Vi kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

 

 

AVSNITT 8 ‒ TREDJEPARTSLÄNKAR

 

Visst innehåll eller vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

 

Tredjepartslänkar på den här webbplatsen kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är associerade med oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och ansvarar inte för tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

 

Vi ansvarar inte för brister eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med tredjepartswebbplatser. Vänligen granska noggrant tredjeparts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, fordran, problem eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

 

 

AVSNITT 9 ‒ ANVÄNDARNAS KOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄMNANDEN

Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlämnande (till exempel tävlingsdeltagande) eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, utkast, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt kallat ”kommentarer”), samtycker du till att vi när som helst och utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) behålla kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

 

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller som på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella egendomsrätt eller dessa användarvillkor .

 

Du samtycker till att dina kommentarer inte får bryta mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig rätt eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte får innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller en relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör samt deras riktighet. Vi tar inget ansvar och häftar inte för kommentarer från dig eller en tredje part.

 

 

AVSNITT 10 ‒ PERSONLIG INFORMATION

 

När du anger personlig information via butiken regleras denna av vår integritetspolicy. Se vår integritetspolicy.

 

AVSNITT 11 ‒ FEL, ORIKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

 

Det kan förekomma information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, oriktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, oriktigheter eller utelämnanden, att ändra eller att uppdatera information eller att avbryta beställningar om information i tjänsten eller på en relaterad webbplats är oriktig när som helst utan föregående underrättelse (även efter att du har skickat din beställning) .


Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på en relaterad webbplats, inklusive och utan begränsning gällande prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdateringsdatum som anges i tjänsten eller på en relaterad webbplats bör uppfattas som att all information i tjänsten eller på en relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

AVSNITT 12 ‒ FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

 

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll för: (a) ett olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller överskrida våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtala, förakta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att ange falsk eller vilseledande information, (g) att ladda upp eller överföra virus eller en annan typ av skadlig kod som används eller kan användas på ett sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller en relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skicka skräppost, phishing, pharming, förevändningar, spider, crawl eller scrape; (j) för obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller en relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

 

 

AVSNITT 13 ‒ FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

 

Vi kan inte garantera, lova eller tillförsäkra att din användning av vår tjänst är varken oavbruten, snabb, säker eller felfri.


Vi garanterar inte att de resultat som du kan uppnå genom att använda tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.

 

Du samtycker till att vi ibland kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig.

 

Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom när vi uttryckligen anger detta) ”som de är” och ”som de finns tillgängliga” för din användning, utan någon garanti eller villkor av något slag, varken uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor gällande säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-överträdelse.

 

Oriqo B.V., våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare är under inga omständigheter ansvariga för skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffbara, speciella, eller följdskador av något slag, inklusive och utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, dataförlust, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de baserar sig på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av en av tjänsterna eller produkter som anskaffats via tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt relaterar sig till din användning av tjänsten eller en produkt, inklusive men inte begränsat till fel eller utelämnanden i innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av din användning av tjänsten eller tjänstens innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgänglig via tjänsten, även om du informerats om deras möjligheter. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsa sig till lagens maximala tillåtna utsträckning.

 

AVSNITT 14 ‒ SKADELÖSNING

 

Du samtycker till att Oriqo B.V. och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda hålls fria från ansvar och hålls skadeslösa gällande alla krav eller skadestånd, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av en tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de hänvisar till, eller ditt brott mot en lag eller en tredje parts rättigheter.AVSNITT 15 ‒ AVSKILJBARHET

 

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska denna bestämmelse ändå vara genomförbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke-genomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, och ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och genomförbarheten av andra återstående bestämmelser.

 

 

AVSNITT 16 ‒ UPPSÄGNING

 

Parternas skyldigheter och häfte som gäller innan uppsägningsdagen ska för alla ändamål fortsatt gälla efter uppsägningen av detta avtal.

 

Dessa användarvillkor gäller om inte eller tills antingen du eller vi säger upp dem. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

 

Om du enligt vår bedömning inte följer, eller vi misstänker att du inte följer bestämmelser eller påbud i dessa användarvillkor, kan även vi säga upp detta avtal när som helst utan föregående underrättelse och du förblir ansvarig för alla utestående belopp till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller en del av dessa).

 

 

AVSNITT 17 ‒ HELA AVTALET


Underlåtenhet att utöva eller genomdriva en rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor utgör inte ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

 

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publicerats av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss, och de reglerar din användning av tjänsten och ersätter tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag, muntliga såväl som skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av dessa användarvillkor).

 

Oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

 

 

AVSNITT 18 ‒ GÄLLANDE LAG

 

Dessa användarvillkor och alla separata avtal enligt vilka vi tillhandahåller tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Danmark.

 

 

AVSNITT 19 ‒ ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

 

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.

 

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om det finns ändringar på vår webbplats. Du godkänner dessa ändringar när du fortsätter använda eller tillgå vår webbplats eller Tjänsten efter att ändringar av dessa Användarvillkor har publicerats.

 

 

AVSNITT 20 ‒ KONTAKTINFORMATION

 

Frågor gällande användarvillkoren ska skickas till oss på info@tvvaggfaste.se